Zobacz

Aktualności

2023-09-05 15:15:00

Informacja i rezerwacja

604-445-171

więcej...

Strona główna > Wycieczki dla szkół > Wycieczki półdniowe

Wycieczki półdniowe


Wycieczki pół-dniowe:
(zamiast lekcji-wycieczka - wyjazd rano lub po południu)

Te krótkie wycieczki mają charakter ścieżek dydaktycznych historyczno-florystyczno-geologicznych. Poznajemy historię, zabytki i przyrodę Ponidzia.       Na wycieczkach tych realizowane są cele poznawcze z zakresu historii, architektury, geologii, geografii, geomorfologii, biologii, ekologii, ochrony środowiska   z programu szkoły podstawowej i średniej.

1. Spacer po parku w buskim uzdrowisku - historia i zabytki uzdrowiska, roślinność parku (m.in. drzewa popularne i egzotyczne) - (1,5km) 
2. Grochowiska - miejsce bitwy w powstaniu styczniowym, Siesławice - zjawiska krasu gipsowego, podziemne jeziorko "Karabosy" jako przykład dewastacji przyrody, Chotelek Zielony - drewniany kościół z XVIw., Zbludowice - przejażdżka konna w ośrodku.
3. Ścieżka przyrodnicza florystyczno-geologiczna: Pińczów - Skowronno 10 stacji - ok. 7km)
1. Punkt widokowy, 2. Odsłonięcie wapieni pińczowskich w kamieniołomie, 3. Wystawa w Pińczowskich Zakładach Kamienia Budowlanego - produkcja zakładów i odcisk szkieletu wieloryba sprzed 15mln lat, 4. Rekultywacja wyrobiska pokopalnianego, 5. Piaskownia, 6. Roślinność kserotermiczna, 7. Młody ekosystem leśny, 8. Ujęcie wody, 9. Biocenoza pola uprawnego, 10. Florystyczny rezerwat "Skowronno".

4. Ścieżka przyrodnicza historyczno-florystyczno-geologiczna: Szaniec -Kurzejów-Wymysłów-Zwierzyniec (6 stacji - ok.7,5 km.)
1. Kościół parafialny, 2. Dwór z XVIw., 3. Próg Płaskowyżu Szanieckiego - Obserwacja geologiczna, 4. Projektowany rezerwat florystyczny "Cwały", 5. Zagroda wiejska - zabudowa regionalna, 6. Projektowany rezerwat torfowiskowy "Mikułowice".

5. PACANÓW - Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
Podróż przez kulturową mapę Europy
poprzez bajkę. Dzieci poznają bajki i autorów. Strefy bajek: Bajkowy Przedpokój, Garderoba Czarów, Sala Wtajemniczenia, Mysia Dziura – Smocza Jama, Ptasi Taras, Czarodziejski Ogród, Pałacowy Korytarz, Bajka Polska, Antresola na Pniu, Skały Strachu, Zaczarowana Brama, Skarbnica Bajek, Księga ilustracji, magiczne Morze. Zwiedzanie w małych 15-osobowych grupach trwa ponad 2 godziny.

 

W w/w propozycjach podano dokładny plan wycieczek. Pozostałe wycieczki będą miały podobny charakter.
6. WIŚLICA - CHOTEL CZERWONY.
Wiślica -grodzisko, pawilon archeologiczny,  Kolegiata, Dom Długosza, Chotel Czerwony - kryształy gipsowe o wys. 3m, spacer szlakiem turystycznym do młyna "Żabioka". Skorocice - rezerwat geologiczno-stepowy.

7. SOLEC ZDRÓJ - NOWY KORCZYN.
Solec Zdrój spacer po parku, łazienki, najważniejsze sanatoria, kościół z renesansowym nagrobkiem Samuela Zborowskiego, Nowy Korczyn - średniowieczne rozplanowanie miasteczka, kościół pofranciszkański, kościół parafialny z XVIIw. z bogatą polichromią, Nida, Wisła, Ucisków - największy na Kielecczyźnie cmentarz wojenny z I wojny światowej.

8. SZYDŁÓW - GRABKI DUŻE - STOPNICA - KUROZWĘKI.
Szydłów - (małopolskie Carcasonne) - średniowieczna zabudowa, 700m murów obronnych,
zamek Kazimierza Wielkiego, dwa gotyckie kościoły, Brama Krakowska, Skarbczyk, Grabki Duże - "harem" pałacyk z XVIIIw., Stopnica - kościół pokutny Kazimierza Wielkiego, Kurozwęki - bizony, pałac, ognisko z kiełbaskami.

9. SZCZAWORYŻ - ŻERNIKI GÓRNE - ZIMNE WODY.
Szczaworyż - grodzisko, kościół z 1630r., mogiły żołnierzy polskich z 1939r., spacer 1,5km lessowym wąwozem, Żerniki Górne - kurhan sprzed 3,5 tys.lat, Zimne Wody - pomnik przyrody, najwyższe w świecie kryształy gipsu (5m), stepowa roślinność.

10.

KIELCE - Centrum Geoedukacji.

Dla odwiedzających proponujemy:

- zajęcia geoedukacyjne (teoretyczne, praktyczne);

- zajęcia terenowe w obrębie obiektów geoturystycznych Kielc,

- zwiedzanie Galerii Ziemi,

- podróż kapsułą 5D „Podróż do wnętrza Ziemi”.

Wizytę w Centrum Geoedukacji możemy połączyć ze zwiedzaniem Kielc i Jaskini RAJ (poz. 15).


11. POŁANIEC.
Zwiedzanie Elektrowni Połaniec, kopiec Kościuszki. Wycieczkę do Połańca można połączyć ze zwiedzaniem dawnego zespołu klasztornego kamedułów – Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, leśną ścieżkę edukacyjną w Czernicy (Nadleśnictwo Staszów) lub Kurozwęki (poz. Nr 8). Na tych wycieczkach dogodne miejsca do pieczenia kiełbasek przy ognisku.

 

.